Nyhedsbrev december 2019

Med dette nyhedsbrev ønsker Vennekredsen for Kaj Munks Præstegaard alle en glædelig jul og en tak for fremmøde til vore arrangementer i 2019. Vi har 2020 programmet klar i overskrifter. Der kommer naturligvis mere senere, men reserver allerede nu datoerne.

  • Jul i Præstegaarden

  • De farlige kvinders ø - Sprogø

Datoer 2020

D. 2. marts 2020 generalforsamling på Præstegaarden kl. 19.30


 

Lørdag d. 4. april 2020 kl. 9.30-15.00 Forårsarrangement.

Morgenandagt i Vedersø kirke.

Foredrag ved sognepræst ved Husby Kirke Jakob Sandal.

Jakob Sandal vil bla. fortælle om sine udsendelser som feltpræst i Afganistan, Irak og Balkan.

Foredrag ved Flemmig Rishøj. Rejseleder, tidligere sognepræst og missionær.

Emnet er: Kvinderne på Sprogø. ”De farlige kvinders ø.”


Fredag d. 18. september markerer vi Vennekredsens 10 års jubilæum.

Programmet er ikke endeligt fastlagt, men det bliver et eftermiddags-arrangement i Præstegaarden. Vi vender tilbage med detaljerne.


Kaj Munks Præstegaard (Ringkøbing Skjern Museum) holder naturligvis både 4. maj og Valdemarsmøde 15. juni. Mere herom senere.


 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård

Juli nyhedsbrev nr. 2

Bustur til vestjyske Kaj Munk - seværdigheder.

Lørdag d. 7. september 2019.

Program.

Start fra Kaj Munks Præstegård kl. 9.30.

Forbi Marie Sands hus. (billedet ca. 1950).

Forbi Klithotellet (billedet ca. 1950).

Forbi Johan Kjærgaards hus.

Besøg Husby kirke. (af bussen).

Mindestenen for Defence og St. George.

Kører mod Bækmarksbro og ser Korsstenene.

Kl. 11.30 frokost på Vilhelmsborg Kro. Afgang ca. kl. 13.00. Drikkevarer kan købes.

Videre mod Holstebro/Linde. Missionshuset.

Kører til Ravnsbjerg og ser Kaj Munk–sten. (af bussen).

Vind kirke. Fuglsang Bro og Kaj Munks Hede. (ud af bussen).

Kører mod Torsted. Til Kronhede Lejrskole og Danmarksstenen. Nem kaffe.

Kører derefter mod Rejkjær Plantage.

Videre til Vedersø. Turen slutter på Præstegård ca. kl. 16.00.

Turen ledes af bestyrelsesmedlem Jon Høgh.

 

PRIS: Medlemmer af Vennekredsen: 200 kr. Ikke medlemmer 250 kr. Inkl. frokost og bus.

TILMELDING: Bindende tilmelding senest d. 29. august til Magnus Moesgaard.

Tlf.: 2342 8653 eller mail: moesgaard.em@gmail.com

Tilmelding er gældende, når beløbet er indbetalt. Konto nr. 7670 - 4351867

 


 

Fredag d. 4. oktober 2019. Jagtmiddag på Kaj Munks Præstegård.

 

Aftenen starter kl. 18.00. Nyd en aften med flot jagtbuffet, jagthornsblæsning, fællessang og fortællinger ved Rejkjær Jagtselskab.

 

Aftenen byder på endnu en bogudgivelse ved Jon Høgh.

 

Praktisk info: 

Pris: 350 kr. ekskl. drikkevarer.

Bindende tilmelding senest d. 27. september til Magnus Moesgaard.

Tlf.: 2342 8653 eller mail moesgaard.em@gmail.com

Tilmelding er gældende, når beløbet er indbetalt. Konto nr. 7670 – 4351867.

 

Følg os på facebook og Vennekredsens hjemmeside: Venkajmunkspraestegaard.123hjemmeside.dk

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård


 

Ordinær generalforsamling 4. marts 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård.
Mandag d. 4. marts kl. 19.30 på Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, Vedersø.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Jon Høgh, Rita Sønderby, og Magnus Moesgaard. Alle modtager genvalg.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles formanden senest 7 dage før generalforsamlingen pr. brev eller mail.

Hvert medlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom.

Efter kaffen vil Peter Hundebøll læse op for os.


Venlig hilsen
Formand
Magnus Moesgaard

Tlf.: 23428653

Mail: moesgaard.em@gmail.com

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård


 

Nyhedsbrev nr. 1. Februar 2019

Lørdag d. 13. april 2019 ( Lørdagen før Palmesøndag) indleder Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård påskeugen med et heldags-arrangement.

Program:
Kl. 9.30. Morgenandagt i Vedersø Kirke ved sognepræst Christian Ulrich Terp.
Kl. 10.15-10.45 Ankomst i Præstegården + kaffe.
Kl. 10.45–11.45 Foredrag v/ Herdis Hansen. Etik ved livets afslutning –
Den nødvendige samtale.
Kl. 11.45-12.30 Frokost.
Kl. 12.30-13.30 Foredrag v/ Herdis Hansen.
Kl. 13.30-14.15 Sangtime.
Kl. 14.15-15.00 Tak for i dag. Kaffe og rundvisning.
Herdis Hansen er chef for Anker Fjord Hospice i Hvide Sande og medlem af Etisk Råd.

Pris for hele dagen incl. forplejning: Medlemmer 250 kr. Ikke medlemmer 300 kr.
(Excl. drikkevarer).

Bindende tilmelding og indbetaling senest torsdag d. 4. april.
Til.: Formand Magnus Moesgaard. Mail: moesgaard.em@gmail.com Tlf. : 2342 8653.


Tilmelding er gældende, når beløbet er indbetalt til: Reg. 7670 Konto nr. 4351867

 


 

Nyhedsbrev oktober 2018

JAGTMIDDAG på Kaj Munks Præstegård d. 2. november.

Fredag d .2. november kl. 18-22 afholder Vennekredsen for Kaj Munks Præstegaard jagtmiddag i Præstegården.

(Se mere nedenfor).


 

Kaj Munks Præstegård afholder julestue d. 24. og 25 november fra kl. 11-16. 

Info: www.levendehistorie.dk


 

Husk også Vennekredsens faste Forårs-arrangement lørdag før Palmesøndag d. 13.april 2019.

Herdis Hansen, Chef for Anker Fords Hospies og medlem af Etisk  Råd, er dagens foredragsholder. Dagen starter med andagt i Vedersø kirke. Se mere herom senere. Næste nyhedsbrev udkommer januar 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård


 

Jagtmiddag 2. november 2018

JAGTMIDDAG på Kaj Munks Præstegård d. 2. november.

Fredag d .2. november kl. 18-22 afholder Vennekredsen for Kaj Munks Præstegaard jagtmiddag i Præstegården. Menyen er sammensat som buffet med mange forskellige specialiteter, dessert buffet og kaffebord. Det hele tilberedt og præsenteret af Karen Marie Germann. Aftenen vil blive krydret med jagthornsblæsning, annekdoter og fortællinger ved Rejkjær Jagtselskab, (Kaj Munks havde jagten i Rejkjær) oplæsning og fællessang. Alt dette til en pris af kun 350 kr. ekskl. drikkevarer, som kan købes til moderate priser.

Bindene tilmelding og indbetaling senest d. 25. okt til  Magnus Moesgaard.  

Mail: moesgaard.em@gmail.com        Tlf.:  23 42 86 53

Betaling til konto nr. 7670 - 4351867