Nyhedsbrev nr. 3 - oktober 2022

Kære medlemmer.

Hermed sendes invitation til bogpræsentation af Vennekredsens 3. udgivelse.

Antologien ”Kvindeskikkelser i Kaj Munks Liv og Digtning” er blevet til på initiativ af Jon Høgh, og har bidrag fra 10 forskellige personer.  Jon Høgh har redigeret bogen.

Bogen bliver udgivet i Kaj Munks Præstegård, Vedersø lørdag d. 12. november 2022.

 

DAGENS PROGRAM

Kl. 12: Let frokost. Smørrebrød, øl og vand

Under frokosten underholdes vi musikalsk af pianist Villy Egmose. Fællessang.

Kl. 12.45: Bogpræsentation v. bogens redaktør Jon Høgh.

Ordet frit til indlæg af forfattere til bogens artikler.

Kl. 14.30 – 15.00: Kaffe og kage. Fællessang.

Kl. 15.00 - 16.15: Foredrag v. Jon Høgh: Digterfætrene Kaj Munk og Nis Petersen.

Kl. 16.15-16-30: Magnus Moesgaard: Afslutning. 

Deltagerpris: Medlemmer 100 kr. Ikke medlemmer 150 kr. Regnr. 7670. Nr. 4351867

Tilmelding senest d. 4. november til moesgaard.em@gmail.com  Tlf. 23428653.

 

Litteraturformiddage på præstegården.

Fredag d. 25. november 2022. Emne: ”I Brændingen”. V/ Lars Christoffersen.

Fredag d. 27. januar 2023. Emne: ”Han sidder ved smeltedigelen”. V/ L. Christoffersen.

Fredag d. 24. februar 2023. Emne: ”Kærlighed”. V/ Jon Høgh.

Alle dage fra kl. 10.00-12.00. Deltagelse gratis. Ingen tilmelding. Medbring selv kaffe.

 

Sangeftermiddage på præstegården.

Onsdag d. 2. november 2022. Kl. 14.00-16.00. Medbring selv kaffe.

Onsdag d. 7. december 2022. Kl. 14.00-16.00. Denne dag får vi besøg af 2 talentfulde musiker fra Videbæk Amatørmusikforening, som vil underholde os med sang, musik og fortælling. Duoen kalder sig ”Grågæssene”. Denne dag er Vennekredsen vært ved kaffen. Gå ikke glip af denne dag. Ingen tilmelding. Deltagelse 20 kr. pr. gang. Alle er velkomne.

 

Venlig hilsen Vennekredsen.

                                                                                                                                                                            


 

 

Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653 Mail: moesgaard.em@gmail.com

 

Vennekredsens kasserer: Ella Moesgaard. Mail:  moesgaard.em@gmail.com

                                    

Ringkjøbing Landbobank. Reg. nr.   7670   Konto nr.  4351867


 

Kaj Munks Præstegård 2. juni 2022 klokken 15.00

 

 


 

Valdemarsmøde 15. juni 2022

Valdemarsmøde i Kaj Munks Præstegård onsdag den 15. juni

Arrangører: Tim-Stadil-Vedersø Menighedsråd og Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård 

Program:

Kl. 14 gudstjeneste i Vedersø Kirke ved sognepræst Unna-Pernille Gjørup

Kl. 15.00 arrangement i parken ved Kaj Munks Præstegård. Tale ved Knud Erik Andersen.

Emne: Kaj Munks beundring af Hitler i begyndelsen af 1930`erne

Knud Erik Andersen er cand. pæd. og ph.d og en meget aktiv lærebogsforfatter med mere end 50 bøger bag sig. Sammen med Jon Høgh bl.a. forfatter til "Der skal komme en stor fredens dag engang".  Knud Erik Andersen er meget aktiv i Kaj Munks Forskningscenter på Aalborg Universitet.

I sit foredrag vil Knud Erik Andersen komme ind påKaj Munks journalistik, og hvilke spor hans pen satte. Var Kaj Munks journalistik en medvirkende årsag til, at han blev likvideret af tyske nazister?  Ofte hedder det, at Kaj Munk tog dele af det nazistiske tankegods til sig. Er det korrekt? Var manden, der skrev "Han sidder ved Smeltediglen", 'blind'?                                                                                                                

Medbring selv kaffekurv og stol. Er vejret til det, holdes arrangementet i parken i Kaj Munks Præstegård. Skulle vejret ikke arte sig, rykker vi ind.

Gratis adgang.

Ingen tilmelding.

Vennekredsen sælger forfriskninger i haven.

På gensyn!

Menighedsrådet og Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård


 

Kom til 4. maj på Kaj Munks Præstegård

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 19.00 markerer Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård befrielsen med lys i vinduerne og en sang-fortælle aften.

Aftenen forestås af forhenværende højskoleforstander Niels Ole Fredriksen. N.O.F. kender både højskolesangbogen og besættelsens historien og er en meget kompetent formidler af begge dele.

N.O.F. får assistance på klaver af pianist, organist og komponist Kristian Bisgaard. Kristian formår med sit talentfulde spil at løfte fællessangen til nye højder.

Gå ikke glip af denne aften.

 

Tilmelding til Vennekredsen moesgaard.em@gmail.com   

Magnus Moesgaard 23424653 senest torsdag d. 28. april. Først til mølle princip. Begrænset pladser.

Pris medlemmer 75 kr. ikke medlemmer 100 kr. incl. kaffe. Beløbet indbetales på konto Reg. nr. 7670   Konto nr. 4351867

Tilmeldingen er gyldig, når beløbet er indbetalt.

Alle er velkomne!


 

Læs både indkaldelse til generalforsamling den 21. marts 2022 og nyhedsbrev nr 1 - februar 2022 nedenfor

*********************************************************************************************************************************

Indkaldelse til Generalforsamling 21. marts kl. 19.30

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård 

                                                                                                                                                                                                                                               Vedersø d. 13. februar 2022           

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård.

Mandag d. 21. marts kl. 19.30 på Kaj Munks Præstegård. Vesterhavsvej 7, Vedersø.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Peter Hundebøll og Ella Moesgaard.

 

7. Valg af suppleanter.

 

8. Valg af revisor.

 

9. Eventuelt.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles formanden senest 7 dage før generalforsamlingen pr. mail eller brev.

Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning skal være skriftlig, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom.

 

Venlig hilsen

Formand

Magnus Moesgaard

Telefon:  2342 8653         Mail:  moesgaard.em@gmail.com


 

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård.

 

Formand:   Magnus Moesgaard    Telefon   2342  8653     Mail: moesgaard.em@gmail.com

 

Kasserer:    Ella Moesgaard.           Telefon   6168 8608      Mail: moesgaard.em@gmail.com

 

Bankkonto: regnr.:  7670     Konto nr.:   4351867

 


**********************************************************************************************************************************

Nyhedsbrev nr. 1 - februar 2022

Nyhedsbrev nr. 1 i 2022 fra Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård                       

Lørdag d. 9. april kl. 14.00. Vennekredsens for Kaj Munks Præstegårds forårs-arrangement. I 2022 holdes som et eftermiddagsarrangement fra kl. 14.00. Dagens foredragsholder er John Jensen, Varde Museer. John Jensen står for det nye museum FLUGT i Oksbøl, og dagens emne er tyske flygtninge i Danmark efter krigen.

Fra februar til maj 1945 ankom mere end 200.000 civile tyskere til det besatte Danmark efter en dramatisk og til tider voldsom flugt. Det sovjetiske angreb på Nazi-Tyskland i Anden Verdenskrigs sidste måneder havde fordrevet millioner af tyskere fra deres hjem.

I 1945 blev Danmarks største flygtningelejr etableret i Aal plantage i Oksbøl. Her boede 35.000 tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig. Efter foredraget vil der være mulighed for at besøge præstegårdens stuehus. Ligeledes vil man også kunne købe begge Jon Høghs bøger.

Pris for medlemmer 75 kr. og for øvrige 125 kr. inkl. kaffe og kage.

Tilmelding senet mandag d. 4. april 2022.

 


 

Onsdag d. 4. maj kl. 19.00 fejrer vi befrielsen med en sang og fortælle aften i Kaj Munks Præstegård. Tidligere højskoleforstander Niels Ole Fredriksen forestår aftenen, bistået på klaver af komponist og organist Kristian Bisgaard.

4. maj pris for Vennekredsens medlemmer 75 kr. øvrige deltagere betaler 100 kr. Inkl. Kaffe og kage. Tilmelding senest torsdag d. 28. april 2022.

 

Til disse arrangementer skal der være tilmelding til: Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653 Mail: moesgaard.em@gmail.com. Tilmeldinger er først gyldig efter betaling på Vennekredsen konto i                               

Ringkjøbing Landbobank. Reg. nr.   7670   Konto nr.  4351867

 


 

Onsdag d. 15. juni eftermiddag det traditionelle Valdemars møde på Kaj Munks Præstegård. Arrangementet starter kl.14 i Vedersø kirke, hvor sognepræst Unna-Pernille Gjørup holder andagt. Et arrangement som Vennekredsen arrangerer sammen med Tim-Stadil-Vedersø menighedsråd. Foredragsholder er Knud Erik Andersen, Kaj Munk selskabet. Arrangementet er gratis og uden tilmelding.

 


 

Sangeftermiddage i foråret på Præstegården er onsdag d. 2. marts. Onsdag d. 6. april. Begge dage fra 14.00-16.00. Medbring selv kaffe. Deltagelse 20 kr. alle er velkomne.  Ingen tilmelding.


 

Husk også studiekreds fredag d. 25. februar 2022 i præstegården kl. 15.00-17.00. Emne Mor Sigbrit Villums fra ”Diktatorinden.

**********************************************************************************************************************************


 

Nyhedsbrev nr. 5 - december 2021

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård 

Til Vennekredsens medlemmer og andre interesserede.                       

Med dette årets sidste Nyhedsbrev ønsker vi alle en glædelig jul.

Her er vores program for første halvår 2022. Håber det har jeres interesse.

Alle arrangementer er på Kaj Munks Præstegård, og alle er velkomne.

Fredag d. 28 januar og fredag d. 25. februar fortsætter vi studiekredsen med afsæt i Jon Høghs seneste bog ”Kaj Munk og den stærke kvinde”. Det er gratis at deltage, og man medbringer selv kaffe. d. 28 jan. omhandler Alma Jensen (Havet og menneskene). 

Fredag d. 25. februar omhandler Sigbrit Villums (Diktatorinden). Sognepræst i Hee Lars Cristoffersen står for arrangementet. Kom og vær med begge dage fra 15.00-17.00.

Bogen kan tillige med Vennekredsens tidligere udgivelse, Jon Høghs ” Mennesker og steder Vestjysk digterrute Kaj Munk”, købes ved henvendelse til Vennekredsen. Bøgerne koster 150 kr. pr. stk. og vi sender gerne.

Lørdag d. 9. april. Vennekredsens forårs arrangement. I 2022 har vi valgt at holde dett som et eftermiddagsarrangement fra kl. 14.00. Dagens foredragsholder er John Jensen, Varde Museer. John Jensen står for det nye museum FLUGT i Oksbøl, og dagens emne er tyske flygtninge i Danmark efter krigen.

Onsdag d. 4. maj kl. 19.00 fejrer vi befrielsen med en sang og fortælle aften. Tidligere højskoleforstander Niels Ole Fredriksen forestår aftenen, bistået på klaver af komponist og organist Kristian Bisgaard. Tilmelding nødvendig. Mere senere.

Onsdag d. 15. juni eftermiddag det traditionelle Valdemars møde på Kaj Munks Præstegård. Årets foredragsholder er Knud Erik Andersen. Kaj Munk selskabet.

Sangeftermiddage på Præstegården i det nye år er, hvis Corona situationen tillader det, som følger: Onsdag d. 5. jan.  Onsdag d. 2. feb.  Onsdag d. 2. marts. Onsdag d. 6. april. Alle dage fra 14.00-16.00 medbring selv kaffe. Deltagelse 20 kr. alle er velkomne.

Der vil løbende komme mere info om de enkelte arrangementer. Du/I er også altid velkommen til at kontakte Vennekredsen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 


 

Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653

Mail: moesgaard.em@gmail.com

Vennekredsens kasserer: Ella Moesgaard.                                 

Mail:moesgaard.em@gmail.com       

 

Ringkjøbing Landbobank. Reg. nr.   7670   Konto nr.  4351867


 

Konstituering bestyrelsen den 24.06.2021

"Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård"

Formand:  Magnus Moesgaard    

Hugvej 6, Vedersø, 6990 Ulfborg.  Mobil: 23428653  Mail: moesgaard.em@gmail.com

 

Kasserer:  Ella Moesgaard   

Hugvej 6, Vedersø, 6990 Ulfboorg.   Mobil: 61688608  Mail: moesgaard.em@gmail.com

                     

Sekretær:  Ella Moesgaard.           

Hugvej 6, Vedersø, 6990 Ulfborg.  Mobil: 61688608   Mail: moesgaard.em@gmail.com

                                                                                                                                 

Medlem af Driftsbestyrelsen:

Peter Hundebøll.          

Baldursgade 7, 6700 Esbjerg.  Mobil: 29443999   Mail: peterh@fdf.dk              

 

Medlem: Jon Høgh                     

Tim Kirkevej 37,  6980 Tim.  Tlf.: 97333449   Mobil: 21288308   Mail: fam.hogh@post.tele.dk

 

Medlem: Lars Christoffersen.     

I. C. Christensens Vej 16, Hee, 6950 Ringkøbing  Tlf.: 97335014  Mail: lzc@km.dk

 

Suppleanter:                                                                          

1. Suppleant: Clavs Draiby                 

Bakvej 7, Vedersø,  6990 Ulfborg  Mail: clavs.draiby@gtmail.com

 

2. Suppleant: Rita Sønderby.             

Stabyvej 73,   6990 Ulfborg  Mobil: 61749873  Mail: rita@ino-soft.dk


oplysningerne er opdateret under siden "bestyrelsen"


 

 

Nyhedsbrev nr. 4 - oktober 2021

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård 

Til Vennekredsens medlemmer.                                                                      

Hermed efterårets program.

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse tidligere omtalte jagtmiddag.

I stedet for arrangerer vi fredag d. 29. oktober et efterårsmøde med bogpræsentation af en ny bog forfattet af Jon Høgh og udgivet af Vennekredsen.

Kl. 15.30. Kaffe og kage.

Kl. 16.00. Rundvisning i præstegårdens stuehus.

Kl. 17.00. Bogpræsentation af ”Kaj Munk og den stærke kvinde. I hjemmet. I sognet. I nationen” Ved forfatter Jon Høgh.

Kl. 18.00. Fællesspisning (let anretning). Vi synger et par sange.

 

Bogen vil være til salg til en særlig introduktionspris til 125 kr.

Desuden orientering om Vennekredsens kommende arrangementer for 2021/2022.

Prisen for hele arrangementet er 200 kr. Vennekredsens medlemmer betaler 150 kr.

Bindende tilmelding og indbetaling senest fredag d. 22. oktober.

Til: Magnus Moesgaard. Mail: moesgaard.em@gmail.com. Telefon: 23 42 86 53.

Betaling til konto nr.  7670   4351867


 

Nyt: Åbent tilbud i Præstegården med udgangspunkt i Jon Høgh` ”De stærke kvinder” inviteres der til tre studiekreds eftermiddage i vinter 2021/2022. 

Første gang bliver fredag d. 26. november kl. 15.00-17.00. Gratis adgang.

Man medbringer selv kaffe og brød. Eftermiddagene ledes af bestyrelsesmedlem

i Vennekredsen, sognepræst Lars Christoffersen.                                                                                                                                                                                                               


 

Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653

Mail: moesgaard.em@gmail.com

Vennekredsens kasserer: Ella Moesgaard. 

Mail:  moesgaard.em@gmail.com                                 

Ringkjøbing Landbobank. Reg. nr.   7670   Konto nr.  4351867

 


 

15. juni 2021 - Valdemarsdag - Kaj Munks Præstegård

15. juni 2021 – Valdemarsdag – Kaj Munks Præstegård

Tim-Stadil-Vedersø Menighedsråd og Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård arrangerer i fællesskab Valdemarsdag i Kaj Munks Præstegaard i Vedersø:

Hele arrangemnetet holdes ved Præstegårdens have i det fri.

Kl. 13.30 indledes -  Flaghejsning og derefter kort andagt, prædikant pastor Flemming Rishøj, Esbjerg. 


 

Foredraget holdes også af Flemming Rishøj, han vil naturligvis berøre Valdemardagens betydning samt genforeningen i 1920 i sit foredrag:

Stjernestunder

Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser – “stunder”, som man tænker tilbage på med stor taknemmelighed og glæde.

Oplevelser der varmer og gjorde én glad.

Men stjernestunder kan også være oplevelser – “stunder”, som man tænker tilbage på med stor ydmyghed – endda med fortvivlelse, og alligevel blev det en stjernestund, som satte dybe spor af taknemmelighed i ens sind.


 

Deltagere opfordres til at medbringe en stol, kaffe og brød til eget forbrug. Øl og vand sælges. Tillader vejret det holdes arrangementet i præstegårdshaven. Alle Coronaregler overholdes ved hele arrangementet

 


 

Ingen tilmelding. Gratis deltagelse.

Arrangementet slutter kl. ca. 16.00.


 

Nyhedsbrev nr. 2 - april 2021

Til Vennekredsens medlemmer                              

Vi har endnu ikke fastlagt nogen dato for vores generalforsamling. Det meddeles senere.

Det er vort håb, at vores medlemmer stadig vil støtte op om foreningens arbejde, selv om det har været en ret ”stille” tid, arbejder vi ufortrødent videre med årets program.

4. maj - tænder vi lys i vinduerne på Præstegården og mødes på gårdspladsen kl. 19.30 til en udendørs markering af dagen. Medbring selv stol, kaffe mm. og evt. højskolesangbog. Vi synger nogle sange, og der vil være en kort tale ved Jon Høgh. Aftenen forventes afsluttet ca. 21.00. Gratis deltagelse

15 juni – Valdemarsdag i samarbejde med Tim-Stadil-Vedersø Menighedsråd. Kl. 13.30 andagt i Vedersø Kirke. Derefter flaghejsning og foredrag ved Flemming Rishøj i Præstegården. Kaffe kan købes. Medbring evt. stol. Arrangementet slutter kl. ca. 16.00. Gratis deltagelse.

12. september - Bustur til vestjyske Kaj Munk steder. Med udgangspunkt i Jon Høghs bog ”Mennesker og steder Vestjysk digterrute Kaj Munk” vil Jon Høgh guide en interessant tur. Start ved Præstegården kl. 9.30. Forventet hjemkomst kl.16.00.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård.

Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653 Mail: moesgaard.em@gmail.com

Vennekredsens kasserer: Rita Sønderby.           Tlf.: 6174  9873 Mail: rita@ino-soft.dk

Bankkonto: reg. nr.  7670     Konto nr.  4351867

 


 

Nyhedsbrev nr. 1 - 2021

Vedersø d. 22. januar 2021

 

Kære medlemmer.

Vi er igen i en situation, hvor vi er nødt til at korrigere vores program for 2021.

Det handler i første omgang om den ordinære generalforsamling, som er annonceret til onsdag d. 3. marts. Den er udsat på ubestemt tid. Da vi på vores generalforsamling vedtager årets kontingent, ser vi os ikke i stand til at udsende kontingent opkrævninger for nuværende. Vi håber dog meget, når vi forhåbentlig senere kan afholde generalforsamling og få kontingentet på plads, at I stadig vil støtte op om medlemskab og foreningens arbejde.

Vores traditionelle forårsarrangement lørdag før Palmesøndag d. 27. marts er aflyst. Vi står på spring med et erstatnings-arrangement, hvis og når det igen bliver muligt. 

Mht. efterårets program, er der planlagt en bustur til Kaj Munk steder. Den holder vi ind til videre fast i, dog er datoen ændret fra søndag d. 5 september til søndag d. 12. september.

Bliver det muligt, planlægger vi at afholde Valdemarsmøde tirsdag d. 15. juni.

I de mest optimistiske øjeblikke håber vi måske at kunne afholde et 4. maj arrangement under en eller anden form.

Vi vil senere udsende et nyhedsbrev, når vi får mere klarhed over, hvad der kan lade sig gøre.

Afslutningsvis håber jeg, vi i løbet af sommeren får mere normale tilstande, så vi igen kan mødes i Vennekredsen.

 

Venlig hilsen

Magnus Moesgaard

Formand

 


 

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård.

 

Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653 Mail: moesgaard.em@gmail.com

 

Vennekredsens kasserer: Rita Sønderby.   Tlf.: 6174  9873 Mail: rita@ino-soft.dk

 

Bankkonto: Reg. nr.  7670     Konto nr.  4351867

 


 

Nyhedsbrev nr. 3 - november 2020

Vedersø November 2020​

​​Kære medlemmer.

Vi må erkende, at 2020 ikke har været det mest fantastiske år at lave foreningsarbejde i. Det betyder ikke, vi har ligget på den lade side.

Vi har som så mange andre forsøgt nye veje. Det har affødt, at Vennekredsen nu har eget forlag. Vi er jo så heldige at have et menneske som Jon Høgh i vores kreds, der med vanlig vid og ydmyghed har skrevet endnu en fin bog, som Vennekredsen har fået æren af at udgive. Vi håber, vore medlemmer vil tage godt imod den. Med dette nyhedsbrev følger en lille reklame for den og flere andre af Jon Høghs udgivelser.

Måske en gave ide?

Bortset fra det, håber vi vel alle på en eller anden form for normalitet vil vende tilbage i 2021. Personlig savner jeg meget vores sang eftermiddage i Præstegården her i den mørke tid. På den anden side skal vi jo også passe på at holde fast i proportionerne og ikke tage mangel på lidt hygge komsammen alt for tungt i en tid, hvor mange har meget mere på spil.

Vi vælger at være optimister, hvad 2021 angår og har følgende på programmet, så må vi jo se, hvad der kan lade sig gøre.

Onsdag d. 3. marts generalforsamling kl. 19.30 på Kaj Munks Præstegård.

Lørdag d. 27. marts Forårs arrangement. Vi har valgt at fastholde programmet fra i år med Flemming Rishøj ” Sprogø de farlige kvinders ø” og Niels Ole Frederiksen ”Rejse i dødens fodspor”. Om Europas dødsruter. Skæbne fortælling.

Endeligt program følger.

Tirsdag d. 15. juni. Valdemars møde planlægger vi i samarbejde med menighedsråd i Tim, Stadil og Vedersø. Mere herom senere.

Søndag d. 5. september. Bus tur. Med Jon Høghs seneste bog i hånden tager vi på bustur i det Vestjyske. Program følger.

Fredag d. 29. oktober. Jagtmiddag på Præstegården.

 

Ringkøbing-Skjern Museum.

D. 12. februar koncert på Kaj Munks Præstegård. En anderledes​ koncert med

udenlandske musiker, som spiller genfundne kompositioner skrevet af KZ fanger.​​​​​​​​​​            

Vi formoder, at museet arrangerer en 4. maj aften, men vi har i skrivende stund ikke noget konkret.

 

Sæt kryds i kalenderen til en forhåbentlig god sæson 2021. 

Med håbet om at I fortsat vil slutte op om foreningens arbejde, ønsker vi, at I alle må komme godt gennem vinteren.

 

Venlig hilsen

Magnus Moesgaard
Formand

 

Bestyrelsen for Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård. 

Vennekredsens formand: Magnus Moesgaard. Tlf.: 2342  8653 Mail: moesgaard.em@gmail.com

Vennekredsens kasserer: Rita Sønderby.           Tlf.: 6174  9873 Mail: rita@ino-soft.dk

 

Bankkonto: reg. nr. 7670     Konto nr.  4351867


 

Jon Høgh udgivelser om Kaj Munk

Jon Høghs seneste bog som Vennekredsen har stået for udgivelsen af. Her kan man læse om mennesker og steder i Vestjylland, som blev af afgørende betydning for Kaj Munks liv og virke i Vedersø.

Bogen kan også bruges som tur guide. Mangler du inspiration tilsøndagsudflugten, så tag på tur med bogen og se Vestjylland i Kaj Munks perspektiv.

Vi sælger bogen for 150 kr., og vi sender gerne, men hvorfor nøjes med en bog, når vi kan sende tre-fire stykker for den samme pris. (60 kr.)

Her er et udvalg af Jon Høghs tidligere bøger udgivet på Bollerup Boghandels Forlag (Se nedenfor)

Vi medsender gerne en eller flere af bøgerne. De koster fra 60 kr.til 150 kr. stykket.

Skal det være en BOG jul i år så ring eller skriv og hør nærmere.

Venlig hilsen 

Magnus Moesgaard

moesgaard.em@gmail.com

23428653

  • Her er et udvalg af Jon Høghs tidligere bøger udgivet på Bollerup Boghandels Forlag.