Vennekredsen stiftet 2010

Det var ”Fonden Vedersø Præstegård”, der mandag 16. august 2010 indbød alle, der havde interesse til stiftende generalforsamling af Støtte– og Venneforeningen Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Det blev senere besluttet, at det endelige navn skulle være ”Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård”.

I paragraf 1 i vedtægterne for Vennekredsen står:

”Vennekredsens formål er at støtte den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø i praktisk og økonomisk henseende og udbrede kendskabet til institutionens virke, samt gennem foredrag og andre arrangementer at øge medlemmernes og offentlighedens interesse for digterpræsten Kaj Munks liv og virke”.

Den nuværende bestyrelse har besluttet, at der skal sættes al mulig saft og kraft bag en række initiativer, der hver for sig og samlet, skal være med til at sætte fokus på de værdier og visioner, der er behæftet med den enestående historiske arv, hele Danmark har efter Kaj Munk i form af hans virke og vilje til at gøre en forskel!

Du er altid meget velkommen til at kontakte Vennekredsens bestyrelse.